A kategorija

- motocikli sa ili bez bočne prikolice


-motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw


-minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine


- minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu

Za upis je potrebno:

- uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove

-morate imati 23 godine i 6 mjeseci

-samostalno rješavati pismene zadatke

                                        CIJENA: 6 252,50 kn

* navedena cijena se odnosi na sve oblike plaćanja, uključujući i plaćanje kreditnim karticama na rate

Kartice-Logos.png