A1 kategorija

- motocikli sa ili bez bočne prikolice,radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg.


-motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW

Za upis je potrebno:

- uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A1 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove

-morate imati 15 godina i 6 mjeseci

-samostalno rješavati pismene zadatke

                                        CIJENA: 5 660, 00 kn
-                                                                               (751,21 EUR)
* navedena cijena se odnosi na sve oblike plaćanja, uključujući i plaćanje kreditnim karticama na rate

Kartice-Logos.png