A2 kategorija

-motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

Za upis je potrebno:

- uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A2 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove

-morate imati 17 godina i 6 mjeseci

-samostalno rješavati pismene zadatke

                                        CIJENA: 5 860, 00 kn
-                                                                               (777,76 EUR)
* navedena cijena se odnosi na sve oblike plaćanja, uključujući i plaćanje kreditnim karticama na rate

Kartice-Logos.png