top of page

B kategorija

 -motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača

 

-motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

Za upis je potrebno:

- uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove

-morate imati 17 godina i 6 mjeseci

-samostalno rješavati pismene zadatke

                                        CIJENA: 966,45 EUR
                                                                               (7281,72 KN)
* navedena cijena se odnosi na sve oblike plaćanja, uključujući i plaćanje kreditnim karticama na rate

Kartice-Logos.png
bottom of page