top of page

Kategorije i cijene

Kod nas možete pristupiti polaganju B, A1 i A kategorije

B kategorija

car-silhouette-images-4.png

U B kategoriju spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg

-minimalna starosna dob za B kategoriju je 18 godina

Cijena: 966,13 €
             
7 279,31 HRK

A1 kategorija

A1.jpg

U A1 kategoriju spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice,radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg, te
motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW

-minimalna starosna dob za A1 kategoriju je 16 godina

Cijena: 751,25 €
             
5 660, 29 HRK

A kategorija

U A kategoriju spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice iznad 35 kW i motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw

-minimalna starosna dob za A kategoriju je 24 godine

Cijena: 963,50 €
             
7 259,49 HRK

Kompletan cijenik možete pogledati na linku

bottom of page